Følg oss på       


På tirsdag 23. januar blir det årsmøte i Bodø Sjakklag. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Etter årsmøtet blir det simultansjakkturnering. Dag Madsen mot resten av årsmøtedeltakerne. Vel møtt!

Saksliste til Årsmøtet

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning 2017.
5. Regnskap.
6. Fastsette medlemskontingent. Forbundet øker sine kontingenter med 8,3 prosent.

      Senior 520 (480) krets: 52

      Junior 260 (240) krets: 26

      Kadett/lilleputt 130 (120) krets 13

      Skal Sjakklaget endre sine kontingenter?

 7. Lagsjakk. Prinsippavklaringer.

Hvordan skal lag tas ut i framtiden.

Skal Sjakklaget betale kontingenten for lagdeltakelse?

8. Forslag om tilføyelse av "valgkomite i Bodø" Sjakklags vedtekt §6 bokstav c punkt 3

9. Foreta følgende valg:

    a) Leder
    b) Nestleder
    c) Kasserer
    d) Revisor og vararevisor

    e) To representanter til Kretstinget på Fauske 28. januar.
    f) Valgkomité med 2 medlemmer for neste årsmøte

 

Med vennlig hilsen
Styret

Terminlisten for 2018 er lagt ut under linken i venstre marg. Det er mye spennende i vente. I januar er det årsmøte. Etter årsmøtet spiller Dag Madsen simultansjakk med resten av årsmøtedeltakerne. I tillegg blir det kretsmesterskap for lag på Fauske og oppstart av Klubbmesterskapet i langsjakk. Februar og mars går med til klubbmesterskapet. I april prøver vi oss på en liten 960-turnering og vi skal spille bykamp i lynsjakk mot Fauske. I mai blir det Klubbmesterskap i hurtigsjakk. Mer om programmet under terminlisten.

 

Sjakklaget starter opp med klubbkveld allerede på tirsdag 2. januar, klokka 19. Vi starter året rolig med kaffesjakk. Det vil si litt uorganisert lyn- og hurtigsjakkspilling. Klubbkvelden er en fin anledning for nye medlemmer å komme og gjøre seg kjent med klubben og kanskje få noen gode sjakktips fra mer ærfarne spillere. Alle er velkommen!

Terminlista er ennå ikke klar, men vil bli lagt ut på nettsiden om ikke så lenge. Det blir for øvrig årsmøte tirsdag 23. januar. Årsmøtesaker må meldes til Åsmund før søndag 21. januar. Klubbturneringen starter opp i februar.