Oluf er født på Gaustad i Møre og Romsdal. Da han var 5 år flyttet han sammen med sin mor til Seløy i Herøy kommune hvor han vokste opp.

 De første årene av sin yrkeskarriere jobbet han på anlegg med bygging av nordlandsbanen. Dette var  i perioden 1941-1946. I 1941, mens han bor og jobber i Vallabotn, får han et sjakkspill i gave og en lærebok i sjakk. Her lærer han seg sjakk på egenhånd fra boken og går gjennom partier. Senere møter han et par andre anleggsarbeidere, som kan spillet, og som han får praktisert spillet med.

Siden går han på teknisk skole i Trondheim. Her var det ikke sjakkspilling. Siden flytter han til Mosjøen. Der blir han vervet inn i sjakkmiljøet av frisør Henry Pettersen. Pettersen var 3 ganger norgesmester i postsjakk, hver gang med 10 års mellomrom. Han brukte tiden mens han ventet på kunder til å studere sjakk.

Etter at han flyttet til Bodø i 1960 meldte han seg inn i Bodø sjakklag – og etter det har han vært medlem – de siste 20 årene som æresmedlem.

Etter at han kom til Bodø fikk han raskt ulike arbeidsoppgaver i klubben. Han var nøyaktig og ryddig og påtok seg roller som sekretær, kasserer, turneringsleder og senere revisor og altmuligmann.

Han la ned et stort arbeid i forbindelse med den praktiske avviklingen av mange turneringer. Manuelt oppsett av rundene og nitidig føring av turneringstabeller var et omfattende nøyaktighetsarbeid før dataprogrammer  overtok.

Oluf hadde sans for det estetiske i sjakken og satte seg grundig inn i detaljene når han studerete sjakklige spesialiteter. Noen av sjakkspillerne i klubben har hatt gleden av å se han demonstrere hvordan man setter sjakk matt med løper og springer. Og ikke minst når han viste Saavedras studie for interesserte. Hans spill var posisjonelt og bar preg av at den viktigste læreboka var Aron Nimzowitsj sitt hovedverk «Mein system».

Oluf deltok ikke i så mange turneringer i de senere årene, men ratinglistene viser at han rundt 1985 hadde en rating på ca 1500.

Oluf var en beskjeden mann som aldri fremhevet seg selv. Han hadde et varmt hjerte for andre mennesker og bidro alltid på  en positiv måte.Han var raus og selv om han som æresmedlem ikke skulle betale kontingent  ga han klubben årlig en pengegave.

Sommeren 2017 fylte Oluf 95 år. Nåværende formann i klubben Åsmund Andersen og undertegnete var hjemme hos han like etter at han fylte år.  Han slet med hørselen, men med disiplinert bruk av høreapparat med mikrofon hadde vi en interessant og god samtale med han. Vi var begge imponert over hans kunnskapsnivå og ikke minst hans hukommelse. Oluf  hadde interesse for mange emner. Utenom sjakken hadde han en stor interesse i dikt. Hans favoritt var Andre Bjerke. Han viste oss Andre Bjerkes bok: «Spillet i mitt liv.» Oluf skrev selv dikt.

Oluf bodde hjemme i sin leilighet helt fram til desember 2017.  Både hodet og fysikken var fortsatt imponerende alderen tatt i betraktning.

Når klubben markerte 110 årsjubileet for sjakklubben i Bodø i høst var Oluf en selvskreven gjest, men skjebnen ville det slik at han dagen før var uheldig å skade seg etter et fall på ei glatt trapp – og kunne derfor ikke delta.

Det var likevel ikke denne hendelsen, men derimot hjetesvikt som gjorde at han like før jul fikk plass på institusjon (Sølvsuper). Etter kort tids sykeleie døde han 15. februar 2018.

Han ble bisatt 27. februar i Bodin seremonirom her i Bodø.

 

Kjetil Vollan